۱۳۸۹ بهمن ۲۴, یکشنبه

هرکسی...


هرکسی...
هرکسی به دنبال گمشده ای می گردد
افلاطون گمشده اش را در سقراط می یابد
نیچه ی فیلسوف آنرا در گوته ی شاعرمی جوید
فارابی نیزآنرا 
در شخص ارسطو می داند
مولانا دربه در به دنبال شمس تبریزی است
ماکیا ولی در پادشاه روم
زرتشتیان در سوشیانس
یهودیان در مسیح
اما من...
 اما من هم ، گمشده ای دارم
خیلی دنبالش گشته ام
حتی بدنبال گمشده ام، به گورستانها هم سرزدم
نامش را روی سنگ گور دختر ناکامی دیدم
جانم لرزید، ازقعر گور صدایی بگوشم آمد،صدای آن دختربود
گفت: چشمان من هم، مانند (تو) دنبال گمشده ای بود،اگر آنرا
یافتی لبان مرا درپیشانی اوببوس که من، در آن، آیات محبت
وعشق می جوئیدم......
بله من گمشده ام رادر(تو) می جویم،توئی که همه خیال می کنند
آنرا یافته ام!!
دریغا از تو...

0 Comments:

ارسال یک نظر