۱۳۹۰ شهریور ۲۵, جمعه

خدای مونث


در نوشته‌های اولیه‌ی سومری نشانه‌هایی به چشم می‌خورد که به خدایی مونث با نام اینانا Inanna مربوط می‌شود، خدایی ستیزه جو که آتش ابدی‌اش همه چیز را می‌سوزاند. او به گونه‌ای کنایی در طول حضورش در باورهای مردم منطقه که از هزاره‌ی سوم پیش از میلاد آغاز شده، به نمادی از جنسیت تبدیل شده است. اینانا پشتیبان همه‌ی انواع اروتیسم، احساسات، ازدواج و عشق‌های ممنوع، عروس‌ها و فاحشه‌ها، دو جنسی‌ها و همجنس گرا‌ها است. او در دنیای اسطوره همواره آغازگر عشق بازی است. اینانا بازیگر نخست آثاری ادبی است که «عاشقانه‌های سومری» نام گرفته‌اند.اینانا ایزدبانوی سومری عشق جنسی، بارداری و جنگاوری بود. اکدی‌ها او را  ایشتار می‌نامیدند.سروده‌های انهدوآنا برای اینانا از باستانی‌ترین قطعات ادبی بشریت است. انهدوآنا از کاهنان بزرگ  سومری بوده که سروده‌هایی برای اینانا، بانوی دل بزرگ سروده‌است.مهرداد بهار، افسانه شناس در کتاب «از اسطوره تا تاریخ» درباره «اینانا» می‌نویسد:
«ایشتر یا اینانا خدای برکت بخشنده‌است. در کوه‌های  لرستان روی کنده کاری‌های تیره‌های پیش از آریایی، نگاره‌های ایشتر چونان دارگونه (الهه) مادر و دارگونه جنگ موجود است. ارتش آشور وقتی به جنگ می‌رفت، «ایشتر» در برابر سپاهیان نمودار می‌شد و آنها را به جنگ بر می‌انگیخت.» همچنین در کتاب «اساطیر جهان _ داستان‌ها و حماسه‌ها» درباره اینانا آمده‌است: «اینانا: نخست دختر آنو و سپس سین؛ الهه بزرگ یا دارگونه مادر و دارگونه مهر و جنگ است»
منبع: wiki

0 Comments:

ارسال یک نظر