۱۳۹۰ شهریور ۲۶, شنبه

سگو رش | glósóli۱۳۹۰ شهریور ۲۵, جمعه

خدای مونث


در نوشته‌های اولیه‌ی سومری نشانه‌هایی به چشم می‌خورد که به خدایی مونث با نام اینانا Inanna مربوط می‌شود، خدایی ستیزه جو که آتش ابدی‌اش همه چیز را می‌سوزاند. او به گونه‌ای کنایی در طول حضورش در باورهای مردم منطقه که از هزاره‌ی سوم پیش از میلاد آغاز شده، به نمادی از جنسیت تبدیل شده است. اینانا پشتیبان همه‌ی انواع اروتیسم، احساسات، ازدواج و عشق‌های ممنوع، عروس‌ها و فاحشه‌ها، دو جنسی‌ها و همجنس گرا‌ها است. او در دنیای اسطوره همواره آغازگر عشق بازی است. اینانا بازیگر نخست آثاری ادبی است که «عاشقانه‌های سومری» نام گرفته‌اند.اینانا ایزدبانوی سومری عشق جنسی، بارداری و جنگاوری بود. اکدی‌ها او را  ایشتار می‌نامیدند.سروده‌های انهدوآنا برای اینانا از باستانی‌ترین قطعات ادبی بشریت است. انهدوآنا از کاهنان بزرگ  سومری بوده که سروده‌هایی برای اینانا، بانوی دل بزرگ سروده‌است.مهرداد بهار، افسانه شناس در کتاب «از اسطوره تا تاریخ» درباره «اینانا» می‌نویسد:
«ایشتر یا اینانا خدای برکت بخشنده‌است. در کوه‌های  لرستان روی کنده کاری‌های تیره‌های پیش از آریایی، نگاره‌های ایشتر چونان دارگونه (الهه) مادر و دارگونه جنگ موجود است. ارتش آشور وقتی به جنگ می‌رفت، «ایشتر» در برابر سپاهیان نمودار می‌شد و آنها را به جنگ بر می‌انگیخت.» همچنین در کتاب «اساطیر جهان _ داستان‌ها و حماسه‌ها» درباره اینانا آمده‌است: «اینانا: نخست دختر آنو و سپس سین؛ الهه بزرگ یا دارگونه مادر و دارگونه مهر و جنگ است»
منبع: wiki

۱۳۹۰ شهریور ۱۹, شنبه

ABBA | با تشکر از شما برای موسیقی


I'm nothing special, in fact I'm a bit of a bore
If I tell a joke, you've probably heard it before
But I have a talent, a wonderful thing
'Cause everyone listens when I start to sing
I'm so grateful and proud
All I want is to sing it out loud
Thank you for the music, the songs I'm singing
Thanks for all the joy they're bringing
Who can live without it, I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance what are we?
So I say thank you for the music
For giving it to me
Mother says I was a dancer before I could walk
(M'M)She says I began to sing long before I could talk
And I've often wondered, how did it all start
Who found out that nothing can capture a heart
Like a melody can
Well, whoever it was, I'm a fan
Thank you for the music, the songs I'm singing
Thanks for all the joy they're bringing
Who can live without it, I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance what are we?
So I say thank you for the music
For giving it to me
I've been so lucky, I am the girl with golden hair
I wanna sing it out to everybody
What a joy, what a life, what a chance!
Thank you for the music, the songs I'm singing
Thanks for all the joy they're bringing
Who can live without it, I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance what are we?
So I say thank you for the music
For giving it to me
Thank you for the music
For giving it to me

۱۳۹۰ شهریور ۱۵, سه‌شنبه

کارتونستان | حمید بهرامی
۱۳۹۰ شهریور ۱۳, یکشنبه

توهم یک حباب


هر حبابی
- اگه خودش رو مهربون حس کنه، چه از صمیم قلب، چه از صمیم مغز -
دوست داره
- حتی برای یک بار هم که شده -
توسط یه موجود ساده‌دل
- حتی برای یک پالس / یک اوج -
پرواز کنه…
بعد وقتی داره می‌ره بالا
به هیچ‌چی فکر نکنه
و وقتی داره می‌آد پایین،
توهم بزنه که باز می‌ره بالا،
و اون موجود پایینی
داره مهربونی‌ـش رو باور می‌کنه…
تا این‌که …
و بالطبع …

اما اگه حباب رو هوا بترکه،
اون وقت یه هپی‌اِند واقعی اتفاق می‌افته
و همه‌ی توهمات
- در اوج / در اوج -
موندگار می‌شن.
حتی شاید، یه اسطوره‌ی یه‌نفره هم شکل بگیره.
یه اسطوره که باعث بشه
دیگه هیچ خزنده‌ای نخزه،
یا هیچ حبابی
فکر هبوط به سرش نزنه…
(bloghorm)۱۳۹۰ شهریور ۱۱, جمعه

توماس اندرس |‫ Thru With Love


In my life, i never thought 
That one day, i'd be alone 
Now i find, the love i built 
To last has fallen down 
Please let me touch you one more time 
I wanna keep this filling in my mind 
Thru with love, i'm thru with love 
I'm always left to cry, babe 
Thru with love, i've had enough 
I never want to say goodbye again like this 
I couldn't stand the pain 
Thru with love, it's over now 
I'll never fall in love again 

Yet so near, i really thought 
That this time, this time i had it made 
Now it's clear, the perfect kiss 
We shared, just had to break 
Oh just to prove the thrill was true 
I'm gonna make this sacrifice for you