۱۳۹۰ اسفند ۹, سه‌شنبه

‫توماس اندرس | You are my life
You are my life

I'm hoping
By the time you hear this words
You'll have a change of heart
Along the way
I love you
And it's no ordinary want
It sends me every time
I hear your name

I welcome every day
As precious and brand-new
No day will go to waste
Sharing with you

You are my life
You're all I am
I cant live without you
You're the one, who understands
You are my life
You're all I am
My life can be yours again

I'm holding
All the years we had up to the light
The falling out we might affair just face
Believe me
That just one sentiment tonight, sentiment tonight,
It's so much more than all fun mistakes
Mmm, more...

We can welcome every day
As precious and brand-new
No day will go to waste
Sharing with you
تو زندگی من هستی

امیدوارم که هنگاهی که در حال شنیدن این کلمات هستی
تغییری در قلبت در حال وقوع باشه

در میان این راه
من تو را دوست دارم

و این به هیچ وجه خواسته ای عادی نیست
هر زمان که نامت را می شنوم این حس به من دست می دهد

من به تمام روزها خوش آمد می گویم
تمام روزهایی که ارزشمند و تازه اند
و هیچ روزی برایم بی هوده و از دست رفته نخواهد بود
چرا که همه ی آن روزها را با تو سهیم و شریک بوده ام

تو زندگی من هستی
تمام آنچه که من هستم

من بی تو قادر به زندگی و حیات نیستم
و تو تنها کسی هستی که قادر به درکش هستی

تو زندگی من هستی
تمام آنچه که من هستم
و زندگی من دوباره می تونه از آن تو باشه

من به آغوش می کشم
تمام این سال های پر نور رو امیدی که با هم داشتیم

باورم کن
که فقط امشب این احساسات وجود دارند
که این خیلی بیش از همه ی آن اشتباهات خنده آورمان است
خیلی بیشتر

ما می تونیم به هر روزمان خوش آمد بگوییم و در انتظارش باشیم
به عنوان یک روز با ارزش و جدید
که هیچ گاه هیچ روزی به هدر نخواهد رفت
چرا که همه ی آن روزها را با هم سهیم و شریک هستیم

0 Comments:

ارسال یک نظر