۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۶, شنبه

‫توماس آندرس | Soldier


videoclip
live

Soldier
In these days of destiny
Uncertainty
Be strong
And if you see the worldly wilds
In the skies
Beware
Chorus
For I will, I'll be your soldier
Yes I will, I'll be your soldier
I will, I'll always be your guy
Yes, I will...
Whenever need someone
I'll be there
And if the world is closing in
It's never a sin
To beware
When the taste is bittersweet
In complete
Be strong
Chorus
Whenever need someone
I'll be there
The only one soldier-boy
The only one soldier-boy
The only one soldier-boy
The only one soldier-boy
The only one soldier-boy
The only one soldier-boy
The only one soldier-boy
The only one soldier-boy


سرباز

در این روزهای سرنوشت ساز
تردید ها وجود دارد

قوی باش
و اگر که می بینی که این دنیا وحشی و بی رحم است
از این آسمان ها برحذر کن

برای اینکه من خواهم بود , من سرباز تو خواهم بود
بله من خواهم بود , سرباز تو خواهم بود
خواهم بود , من همیشه مرد تو خواهم بود
بله خواهم بود...

هرگاه که تو نیازمند کسی باشی
من آنجا خواهم بود

و اگر همه ی درهای دنیا به رویت در حال بسته شدن است
برحذر کردن از آن هیچ گناهی نیست

هنگامی که طعم زندگی برایت گاه تلخ و گاه شیرین می نماید
کاملا قوی باش

هرگاه که تو نیازمند کسی باشی
من آنجا خواهم بود

این تنها پسری که سرباز توست
این تنها پسری که سرباز توست...

0 Comments:

ارسال یک نظر